Derya Kaplan, gemeenteraadslid.jpg

debat in de Witte Tulp.jpg

gesprekleidster Samira Bouchibti & bezorgde buurtvader.jpg

hanane en burgermeester job cohen.jpg

maarten van maurik PVDA fractievoorzitter Slotervaart.jpg

meneer de burgermeester.. .jpg

rapper kami-kazi.jpg

slotervaart stadsdeelvoorz. Ahmed Markouch & portefeuillehouder Ineke Ketelaar.jpg